Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fina ord om integration från stadshuset men speglar det verkligheten

Det var i går som Östra Småland skrev om den erfarne integrationsarbetaren i Kalmar kommun som fick lämna sitt arbete efter ha anmält om kränkning och diskriminering. Här är kommer en sammanfattning av tidningens två artiklar.

Efter en konflikt informerade den kommunala chefen i Kalmar via mejl alla arbetskamrater att en medarbetare på avdelningen skulle sluta och att skälen var hemliga. Men den utsatte mannen var inte själv informerad.

En dag i mitten av maj började arbetskamrater strömma in på hans kontor. I mejlboxen hade de då fått meddelandet från enhetschefen.

”Jag måste tyvärr meddela att XX (mannens förnamn) inte kommer till jobbet framöver och eventuellt inte alls kommer tillbaka. Detta av skäl jag inte kan gå in på.”

Meddelandet skickades ut 07.53 den 16 maj i år. Drygt tio minuter senare 08.08 skickade chefen ett nytt mejl, med smilisar. Tonen är käck och glad:

”Mail-terror från mig idag. Jag vill bara meddela för de som inte vet att jag är ledig nästa vecka. Jag åker till Montenegro med mina döttrar. Åter den 28 maj.”

Det säger lite om hur det fungerat på enheten och om okänsligheten, säger den nu utköpte mannen.

Två av Kalmar kommuns mest erfarna tjänstemän inom integration och migration har fått lämna sina arbeten på integrationsenheten. Båda är utköpta med olika lösningar som gör att de får lön utan att komma till jobbet. Ytterligare en veteran är på väg att sluta.

Det talas om en kaotisk situation på enheten. Och flera av dem Östra Småland talat med berättar om en verksamhet som kanske vuxit lite för snabbt.

På kort tid har enheten för Flykting & integration ökat antalet anställda från 20 till 35. Det har anställts nya chefer.

De som nu köps ut har många årtiondens samlad erfarenhet av integrationsarbete. De har haft chefsbefattningar och varit ansvariga för mångmiljonprojekt.

Den man som drabbades av ett plötsligt besked om att han skulle sluta berättar att det fanns en diskussion om utköp, men att inget var klart när mejlet gick ut. Han var själv på kontoret och jobbade. Hade det funnits något utköpsbeslut skulle han inte ha varit på jobbet, säger han.

De dokument tidningen Östra Småland granskat visar att mannen slog larm om kränkningar och diskriminering, men istället för att göra något åt problemen fick han besked om att han inte var välkommen till jobbet.

Det talas om chefer som anställer sina släktingar och kompisar, om utmobbning och om utrensningar på grund av etnicitet. Utrikesfödda med hög kompetens har förbigåtts när tjänster blivit lediga, istället har det varit viktigt att känna dem som står för anställningarna.

Den man som fått lämna jobbet efter 12 år har varit en av Kalmars mest profilerade tjänstemän inom integration, med lång erfarenhet och ett uppskattat arbete bakom sig. Han har också varit fackligt engagerad och arbetsplatsombud för fackförbundet Vision på sin arbetsplats.

Efter otaliga konflikter med de nya cheferna blev han sjuk och var sjukskriven under flera månader. Men det blev inte stort bättre när han kom tillbaka.

Han fick alternativet om ett hyfsat generöst utköp och att bli omplacerad till någon annan kommunal verksamhet, kanske omsorgen eller gata-park. Han valde utköpet.

Det betyder alltså att skattebetalarna numera avlönar honom, utan att få något tillbaka.

Mannen berättar om det stora stödet från arbetskamrater och andra, hur det värmt och gör att han känner sig redo att gå vidare. Men han säger också att de som har ansvaret för integrationsfrågor i Kalmar inte kan låta den här viktiga enheten dö sotdöden, och att det är dags att politikerna tar sitt ansvar.

Men han har inte några stora förhoppningar. Istället finns det uppgifter som tyder på att kampanjen mot honom är politiskt styrd, säger han.

”Du har retat högt uppsatta politiker”, har chefer sagt när han frågat varför de diskriminerar, säger han.

I den andra artikeln som Östra Småland publicerade ställer tidningen frågor till verksamhetschef Hillevi Österbo och förvaltningschef Jonas Sverkén.

Det var olyckligt att mejlet om att den erfarne integrationsarbetaren skulle sluta gick ut vid den tidpunkten, säger Hillevi Österbo, verksamhetschef i Kalmar kommun. Hon menar att det berodde på högt arbetstempo.

– Högt tempo är ingen ursäkt, men det är en förklaring, säger hon. På eftermiddagen samlade vi alla anställda och höll en information.

Att samma enhetschef tio minuter senare skickade ut att glatt meddelande om sin semester är emellertid inte så märkligt, tycker hon.

– Det är en mycket stor produktion av mejl på vår avdelning och de två sakerna hade inte med varandra att göra.

Efter utköp och och uppgifter om konflikter i arbetet med integration i Kalmar ber förvaltningschefen Jonas Sverkén oss att träffa honom och Hillevi Österbo på stadshuset.

De menar att avdelningen vuxit mycket och att man nu håller på att få ihop de olika delarna på ett väl fungerande sätt.

Att det skulle vara kaos och turbulens håller de inte alls med om.

– Det tar en stund innan arbetet får effekt och processerna fungerar, men nu finns det inga stora problem.

Det har varit utköp av erfarna medarbetare på enheten för integration, trots att det behövs fler som jobbar med frågorna. Vad är förklaringen till det?

– Vi kan inte gå in på enskilda personer. Men det har gjorts överenskommelser och i vissa fall handlar det om pensioner, säger Hillevi Österbo.

Men är det väl användning av skattebetalarnas pengar att betala lön till medarbetare som jobbat lång tid, för att de inte ska komma till jobbet?

– Det är förstås ingen önskvärd situation. Men ibland är det ändå den bästa lösningen, säger Jonas Sverkén.

Det finns uppgifter om att släktingar och vänner anställts istället, vad säger ni om det?

– Alla våra anställningar har baserats på kompetens, och vi har en rekryteringsprocess som ska följas. Att vänner och släktingar kan bli föremål för anställning är fullt möjligt men då måste kompetenskrav matchas.

Det sägs att utlandsfödda förbigås, när chefsjobb ska tillsättas på enheten. Kommentar till det?

– Det stämmer helt enkelt inte. Vi är den enhet i kommunen som har högst andel utlandsfödda anställda. Men också det baseras på kompetens. Mångfald är bra för vårt arbete.

Det talas om härskartekniker och uteslutningssystem.

– Det förstår jag inte alls. Tvärtom visar våra medarbetarenkäter en positiv utveckling på många av de indikatorer som undersöks.

Det sägs att det finns en önskan från politiken om de personalförändringar som nu görs. Har ni talat med ansvarigt kommunalråd Dzenita Abaza om detta?

– Jag träffar politikerna regelbundet för att tala om verksamheten och då har vi också talat om olika namn och professioner som kan hjälpa oss i arbetet. Men det handlar inte om några möten med syfte att diskutera olika personalärenden.

Finns det något ni kunde hanterat på ett annat sätt i det här fallet?

– Det är aldrig bra när medarbetare slutar med en dålig bild av sin arbetsgivare. På det sättet har vi alltid något att lära oss och att bli bättre, säger Jonas Sverkén.

Politiskt ansvarigt kommunalråd är Dzenita Abaza (S). Hon förnekar bestämt att det funnits någon politisk styrning bakom utköpet av den erfarne integrationsarbetaren.

Abaza är också ordförande i kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad.

– Jag kan helt ärligt säga att jag inte känner till något om detta. Jag sitter i stadshuset och enhetens verksamhet sker i deras lokaler, säger hon.

© 2023 Kalmar Nyheter. Allt material på kalmarnyheter.se är skyddat enligt upphovsrättslagen.
Senaste nytt: