Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hundratals festande studenter – Vad säger de ansvariga?

Kalmar Nyheter har fått ta del av några videoinspelningar som är tagna på ett känt uteställe i Kalmar när en studentförening stod som arrangör i slutet av augusti.

I videoklippen kan man se minst ett par hundra studenter som festar och dansar utan någon tanke på att hålla avstånd till varandra.

Vi har pratat med Linnéuniversitetet, Linnékåren, Kalmar ESS studentförening samt Polisen för att se vad de säger om detta.

Foto: Daniel Lundell

LINNÉUNIVERSITETET (Maria Eriksson, samordnare krisledningsstödet)

Har Linnéuniversitetet något ansvar mer än att uppmana stundenter att hålla avstånd?

– Nej, vi kan inte mer än uppmana studenterna att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och de rekommendationer som finns. Till stor del gäller eget ansvar, precis som för alla andra i samhället.

Vad gör ni rent konkret för att underlätta studenter att hålla avstånd och minska smittspridningen?

– Vi har markerat upp samtliga lokaler med avståndsmarkeringar och dekaler. Utöver detta har samtliga lärosalar glesats ut (max 50 personer/sal) och markeringar satts på alla bord för att märka upp avstånd och möjliga placeringar med avstånd mellan studenterna.

Vidare finns handsprit tillgängligt och extra städning utförs i våra lokaler. Vi har också gjort informationsutskick per e-post samt informationskampanjer på hemsida och informationsskärmar i våra byggnader samt i sociala medier. Vi begränsar också vilka studenter som har föreläsningar på campus i det att vi prioriterar förstaårsstudenterna och praktiska moment.

I samarbete med regionerna i både Kalmar och Växjö har vi gått ut med information till studenterna när och hur de ska testa sig för covid-19. Vi uppmanar alla studenter som känner minsta symptom att testa sig.

Har Linnéuniversitetet något ansvar över hur studentkåren och studentföreningar arrangerar fester som introduktionen?

– Nej. Dock får alla studenter som är delaktiga i arrangerandet av introduktion genomgår en fadderutbildning under en dag där genomgripande information ges vad de ska tänka på och vilka riktlinjer som gäller. Under fadderutbildningarna deltog ca 600 studenter digitalt från både Växjö och Kalmar.

Vi har också haft flertalet träffar med samtliga föreningar. Under vårens träffar har bland annat polisen deltagit för att informera om vad som gäller kring att söka tillstånd för arrangemang, utifrån rådande situation.

Det har kommit till universitets kännedom att restriktioner inte hållits i krogmiljö och då har kontakt tagits med ansvarig tillsynsmyndighet som i sin tur agerat i frågan. Samtidigt har Linnékåren och universitet haft samtal med den aktuella föreningen.

Har ni något ansvar hur fester som nollningen är utformad gällande antal deltagare och trängsel?

– Nej. Dock får alla studenter som är delaktiga i arrangerandet av introduktion genomgå en fadderutbildning under en dag där genomgripande information ges vad de ska tänka på och vilka riktlinjer som gäller.

Enligt ett mailutskick från Linnéuniversitetet så ska nya studenter få mer on-campus tid istället för online. Finns det någon smittspridningsrisk med att börja on-campus med de nya studenterna som nyligen haft nollningen?

– Åtgärder är vidtagna för att möjliggöra avstånd och utglesning i klassrummen har skett. Studenterna uppmanas att hålla avstånd och att tänka på att följa gällande riktlinjer och rekommendationer. Skulle ett fall av konstaterad smitta uppstå finns rutiner för detta och vi har hela tiden en beredskap för att övergå till mer undervisning i digital form om så krävs.

Vad säger ni till de studenter som känner stor oro över att behöva vistas på universitetet med de studenter som har en slappare inställning gällande smittspridning?

– Här gäller det att vi föregår med gott exempel och visar att det är viktigt att följa gällande riktlinjer och rekommendationer samt att erbjuda en miljö där det är lätt att hålla avstånd.

Vi uppmanar också studenterna, i enlighet med gällande riktlinjer, att stanna hemma vid minsta symptom och att då också testa sig för covid-19 avslutar Maria Eriksson, samordnare krisledningsstödet.

Foto: Daniel Lundell

LINNÉKÅREN (Rebecca Esselgren, ordförande)

Vem är det som håller i introduktionen (nollningen) för nya studenter på Linnéuniversitetet?

– Linnékåren har ett uppdrag att hålla i introduktionen (nollningen) och är ytterst ansvariga men vi dirigerar över evenemang till studentföreningar som t.ex KalmarEss.

Hur många studentföreningar finns det i Kalmar?

– Det finns åtta stycken föreningar.

Vad gör ni rent konkret för att underlätta för studenter att hålla avstånd och minska smittspridningen?

– Vi har möten och utbildningar med föreningarna men ger också information som tex gränsen om max 50 st personer.

Har kåren något ansvar mer än att uppmana stundenter att hålla avstånd?

– Vi är ingen myndighet som följer upp det som vi informerar och utbildar studentföreningar. Men vi agerar självklart om vi ser någon som bryter mot någon av våra riktlinjer eller rekommendationer.

Får man vara mer än femtio personer vid ett evenemang?

– I slutet sällskap får man vara mer än femtio personer eftersom studentföreningen hyrde in sig hos en krögare.

Är det lämpligt att arrangera en större privat fest i en pandemi även om det skulle vara lagligt?

– Det är då extra viktigt att hålla avstånd till varandra.

Är det rimligt att tänka att ett par hundra festande studenter håller avstånd till varandra?

– I varje studentförening finns det minst två nyktert ansvariga från föreningen som deltar vid evenemang. Det finns väl alltid en chans att de inte håller avstånd till varandra men det är ett trippelt ansvar, krögaren, föreningen och slutligen individens egna ansvar.

Vad säger ni till de studenter som känner stor oro över att behöva vistas på universitetet med de studenter som har en slappare inställning gällande smittspridning?

– Linnéuniversitetet har tagit till bra åtgärder och förberedelser inför skolstarten som gör att man inte bör känna någon större oro på plats avslutar Rebecca Esselgren ordförande för Linnékåren i Kalmar.

Foto: Daniel Lundell

STUDENTFÖRENINGEN KALMAR ESS (Johanna Nordlund, ordförande)

Får man vara mer än femtio personer vid ett evenemang?

– Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och håller oss uppdaterade samt lyssnar på dem rekommendationerna som finns från deras håll. Så det är inte upp till oss att besluta kring om man får det eller inte utan vi följer de riktlinjer som finns och kommer från dem.

Har ni något ansvar hur fester som introduktionen (nollningen) är utformad gällande antal deltagare och trängsel?

– Vi har haft ett bra samarbete med studenthälsan på Linnéuniversitetet, Linnékåren, Polisen och de andra föreningar här i Kalmar om hur vi kunde förbereda oss på bästa möjliga sätt så att vi skulle kunna genomföra introduktionen på ett säkert och tryggt sätt.

Därför planerade vi introduktionen med mindre grupper och att många evenemang samt aktiviteter skedde utomhus. Samtidigt så har även varje individ ett eget ansvar att följa de rekommendationerna som finns.

Vad gör ni rent konkret för att underlätta för studenter att hålla avstånd och minska smittspridningen?

– Vi planerade introduktionen med rekommendationerna som finns. Vi hade grupper i mindre än 50 personer, samt att vi hade många utav våra aktiviteter samt evenemang utomhus.

Vi har varit tydliga med informationen kring att man ska hålla avstånd och tvätta händerna och att man ska stanna hemma om man känner av några symtom, vilket tagits på stort allvar bland våra studenter och faddrana som varit delaktiga under introduktionen.

Vi har burit med handsprit för att lätt och effektivt kunna erbjuda handtvätt inför varje aktivitet och även valt aktiviteter där kroppskontakt inte är nödvändigt.

Vad säger ni till de studenter som känner stor oro över att behöva vistas på universitetet med de studenter som har en slappare inställning gällande smittspridning?

– Universitetet har tagit väldigt bra förebyggande åtgärder när det kommer till att kunna ha ett bra avstånd till varandra. I skolan har man noga sett över möjligheterna i lokalerna för att man skall kunna hålla så bra avstånd som möjligt.

Universitetet uppdaterar studenter via programansvariga vid eventuella förändringar och vissa delar av kurser och program sker helt digitalt och på distans. Till de studenter som fysiskt går på lektioner i skolan men önskar digital undervisning finns det bra hänvisningar och genomgångar digitalt.

Känner man som student en oro kring sina studier kan man vända sig till oss som förening, programansvarig eller universitetet. Vi är noga med att ta in, lyssna samt reflektera så vi hela tiden kan arbeta i förbyggande syfte men i den tid vi är i nu för att alla skall känna en trygghet med att studera och kunna involvera sig i föreningens arbete.

Mycket av det studiesociala handlar även om den psykiska hälsan. Om man som ny student flyttar hit och inte känner någon är det också viktigt att kunna ge studenten en möjlighet att kunna lära känna nya människor.

Vi har efter noggrann övervägning och det är utefter Linnékåren beslut att anordna en introduktion tillsammans med oss som är de programspecifika studentföreningar här i Kalmar men med våra anpassningar med hälsomyndigheternas rekommendationer avslutar Johanna Nordlund, ordförande Kalmar ESS.

Foto: Polisen/Anna Hermansson

POLISEN KALMAR (Robert Loeffel, presstalesman)

Vad gjorde polisen på det kända utestället i Kalmar när studentföreningen Kalmar ESS hade introduktionen (nollningen) där?

– Det var ett inringt samtal från en person som orolig över för stor folkmängd. Polispatrullen som var på plats fick till sig att det var ett slutet sällskap och lämnade då platsen utan åtgärd.

Rundar man inte lagen/rekommendation genom att kalla evenemanget för slutet sällskap?

– Det är nog rättsenheten på Polisen som kan svara på den frågan avslutar Robert Loeffel.

POLISENS TILLSTÅNDSENHET (Kristofer Hultén, gruppchef)

Rundar man inte lagen/rekommendation genom att kalla ett evenemang för slutet sällskap?

– Regeringens förordning säger max 50 personer vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När det gäller slutet sällskap så måste vi göra en prövning från fall till fall. Vi gör alltid en bedömning i varje enskilt fall för att vara rättsäkra.

Skulle det klassas som ett slutet sällskap om fotbollsklubben Kalmar FF skulle bjuda in alla sina medlemmar till ett större evenemang på Guldfågeln Arena?

– Det går inte att svara på innan en enskild bedömning och en prövning gjorts avslutar Kristofer Hultén, gruppchef på tillståndsenheten.

© 2023 Kalmar Nyheter. Allt material på kalmarnyheter.se är skyddat enligt upphovsrättslagen.
Senaste nytt: